Забавни фолклорни математически задачи - Смарти

Предлагаме ви няколко приятни, интересни и забавни математически задачи от сборника „Математически фолклор“ на Иван Ганчев, Кирил Чимев, Йордан Стоянов:

1. Вървял Илия към село Бързия. Насреща му 3 хубавици. Всяка от тях носела по 3 кошнички, във всяка кошничка имало по 3 вази и във всяка ваза по 3 рози. Колко рози занасяли хубавиците в село Бързия? 

2. Един овчар искал да пренесе през една река агне, сено и вълк. Но реката била голяма, та трябвало да ги носи едно по едно. Хубаво, ама ако пренесе най-напред вълка, докато се върне, агнето ще изяде сеното. Ако пренесе сеното, вълкът ще изяде агнето. Ако пък пренесе най-напред агнето, а после вълка, докато се върне за сеното, вълкът пък ще изяде агнето. Как ще ги пренесе, без да стори зян?  

3. Рибар ловял риба. Попитали го колко риби е уловил и той отговорил: „на осмицата половината, на шестицата без главата и девятката без  опашка“. Колко риби е уловил? 

4. Грънчар продавал глинени съдове. Дошла една баба, която си купила 1 гърне, като заплатила за него 1 лв. и още половината от цената на гърнето. Колко струва гърнето? 

5. Баща поръчал на дъщеря си да купи някои неща и й обяснил, че парите са оставени в плик на масата. Дъщерята погледнала набързо плика, видяла написаното число 89 върху него, взела парите, без да ги брои и отишла в магазина. Там направила покупки за 70 лв., но когато започнала да плаща, се оказало не само че не остават 19 лв., но не й достигат 2 лв. Когато се върнала вкъщи, дъщерята попитала баща си дали не е сгрешил при броенето и обяснила какво се е случило в магазина. Бащата, след като я изслушал, помислил малко и казал, че той вярно е преброил парите, а тя греши. Каква е грешката на дъщерята? 

6. Кой часовник показва най-често точно време: този, който изостава с една минута на денонощие, този, който изостава с един час в денонощие, или този, който е спрял? 

7. В едно чекмедже в тъмна стая има 24 червени чорапа и 24 сини чорапа. Колко чорапа най-малко трябва да се извадят от чекмеджето, за да е сигурно, че ще бъдат извадени два чорапа с еднакъв цвят? 

8. Ванчо, Петко, Дончо и Митко са братя и имат по една сестра. Колко деца са?  

9. Пет копачи изкопават за 5 часа 5 метра канавка. Колко копачи ще потрябват, за да изкопаят за 100 часа 100 метра канавка?  

10. Баща тежи 100 кг. а двамата му синове близнаци – по 50 кг. Искат да преминат една река с лодка, която вози не повече от 100 кг. Как да се постъпи?    

Отговорите на “Забавни математически задачи” можете да видите тук.

Ако статията ви е харесала, можете да разгледате останалите ни статии тук: https://smarty-kids.bg/category/blog/

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОНЛАЙН ДЕМО УРОК В SMARTYKIDS

Последвайте ни и във фейсбук: https://www.facebook.com/smartykidsbulgaria1/