Игри за памет - майка и дете

Много родители искат да наблюдават развитието на детето си. Участвайте в това сами, а не се надявайте само на училището. Особено що се отнася до качество като паметта. Ще ви разкажем за самия умствен процес, а също така ще препоръчаме прости, но полезни игри за памет, които можете да играете с детето си сами.

Какво е паметта?

Това е записването, съхраняването и възпроизвеждането на минали преживявания. Паметта ви позволява да натрупвате информация, без да губите предишните си знания, информация, умения.

Видовете памет могат да се класифицират по следния начин:

1. Сетивна памет. В началния етап на запаметяването, който има съвсем кратка продължителност, се запазват чисто сетивните следи на предметите. В зависимост от сетивото тази памет се дели на зрителна, слухова и активно-сетивна.

2. Първична памет. Тя е краткотрайна: пази факти, числа, думи, образи, цветове и др. за време от няколко секунди до няколко минути. Спомените от първичната памет се възпроизвеждат много лесно, но също така лесно се заместват от нова информация.

3. Вторична памет. Тя е дълготрайна: сведенията, натрупани в нея, могат да бъдат възпроизведени след много време, например години. Възпроизвеждането може да отнеме няколко минути. Това продължително време е нужно за последователна активация на различни дялове от мозъка с цел подреждане на спомените във времето и пространството. За закрепване на спомените в дълготрайната памет е много съществено периодичното им възпроизвеждане. Дълготрайната памет за двигателни навици е много устойчива: те лесно се възпроизвеждат даже след продължително време, през което не са били практикувани.

Как да провеждаме подобни игри за памет?

Уверете се, че материалът, който детето ще запомни, му е ясен.
Помолете детето си да повтори наученото.
Когато запомняте, помолете детето си да произнесе запаметената информация на глас. Уверете се, че детето я е разбрало и че си спомня.
Направете почивка, ако детето ви има явни признаци на умора.
Полезни игри за развитие на паметта:

„Запомни думите“

Докато слушате кратка история, поканете детето си да запомни думи, които започват с буква, която сте посочили. То трябва да запомни 3-7 такива думи в реда, в който ги е чуло и след това да възпроизведе тези думи на глас или на хартия.
Например, трябва да запомните думите, започващи с буква “С” в изречението: “Смарти грабна смело своя абакус и започна старателно да смята примерите от учебника.” При многократно четене се проверява правилността на задачата.

“Кодиране”

Бавно четете поредица от думи само веднъж. Детето трябва да ги запомня в същия ред и след това да произнася само първите букви от реда на думите. СИН, ОБЛАК, КОТКА – получава се кодираната дума СОК.

Опитайте и с:

УЧИТЕЛ МАКЕТ НОТИ ИСТОРИЯ КЪЛБО
ДВЕ ЕДНО ЦАР АРИТМЕТИКА
ЧИСТ АКУЛА ШАЛ ИГРА


Хареса ли ви статията ни? Не забравяйте да последвате SmartyKids във:

Facebook:
https://www.facebook.com/smartykidsbulgaria1/

Instagram:
https://www.instagram.com/smartykidsbulgaria/

Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCRmfzZ4a1T4u3M1mX3S6Sgg