Независимо на колко години сме, винаги можем да се обърнем назад към детството…

1. Любопитство

Какво ще правят децата, ако достатъчно силно искат да узнаят нещо? Прави сте. Ще ви побъркат с въпроси. Децата могат да ги задават с милиони. Мислите, че са свършили? – Значи имат още милион. Те ще продължат да ви мъчат. Могат да ви доведат до ръба, ако искат да разберат нещо.

Децата използват любопитството си, за да учат. Забелязали ли сте някога, че докато възрастните минават през мравките, децата ги изучават? Детското любопитство е това, което им помага да се развиват, учат и да растат.

2. Вълнение

Научете се да се вълнувате като дете. Няма нищо, което има повече магия от детско вълнение. Толкова развълнуван, че не искаш да лягаш вечер… че нямаш търпение да станеш сутрин…Постоянно се усмихваш. Как някой може да устои на такава детска магия?

Е, има и хора, които биха казали: „Вече съм зрял за цялото това детско вълнение.“ Подобаващ отговор: „Ако мислиш, че си прекалено зрял, за да се вълнуваш, значи си стар.“

3. Позитивизъм

Възрастните твърде често са склонни да бъдат прекалено скептични. Някои възрастни дори имат склонност да бъдат цинични и отрицателни и да не виждат добрите възможности, които животът понякога маскира като затруднения.

Децата мислят, че могат да получат всичко. И наистина виждат забавната страна. Даваме метафоричен пример:

Ако им кажете: „Ще имаме три басейна.“ И те ще кажат: „Супер! Три. По един за всеки от нас!” Вижте, те дори ги разделят веднага, но възрастните не са такива. Възрастните биха казали: „Три басейна?! Безсмислено! Повечето хора дори нямат един басейн. Ще имате късмет да имате и вана в задния двор.”

4. Непредубеденост

Как ще реагира един възрастен, ако види друг възрастен да пее по пътя? Веднага ще помисли, че нещо не е наред в картинката. А как ще реагира чистосърдечното дете? Досещаме се.

Детето все още няма мерило за “какво е възприето” или “какво ще помислят хората”. А при възрастните понякога е толкова силно развито, че им пречи да бъдат истински щастливи и да изразят емоцията си така, както им казва сърцето.

Любопитство, вълнение, позитивизъм и непредубеденост. Това е мощна комбинация, която да възвърне в един възрастен енергията, която е имал като дете.