БЪРЗО
ЧЕТЕНЕ

Четене с разбиране и удоволствие

Авторска методика, която развива способността за четене и разбиране на текст. Курсът учи децата на концентрация и им помага да се справят с лекота с разнообразни интелектуални задачи, а четенето се превръща в любимо занимание.

ЗАПИШЕТЕ СЕ

 

БЪРЗО ЧЕТЕНЕ ЗА ДЕЦА

Целта на курса е не само да повиши скоростта на четене, а да възпита истински интерес към това занимание
Бързо четене България
Бързо четене България

КАК ПРЕМИНАВАТ УРОЦИТЕ

ПО БЪРЗО ЧЕТЕНЕ

КУРСЪТ ПО БЪРЗО ЧЕТЕНЕ

РАЗВИВА