“Емпатията е разбиране и уважение към преживяванията на другия. Вместо съчувствие, много често ние имаме порив да предлагаме съвети или да обясняваме собствената си позиция и чувста. Емпатията, обаче, ни подканва да освободим съзнанието си и да се вслушаме в другия с цялото си същество.” – Маршал Розенбeрг


Какво е Емпатия?

Емпатията е способността ни да си представим вътрешния свят на другия, да споделяме неговите емоции, да бъдем съпричастни към чуждите проблеми и страдания. На 4-годишна възраст децата започват да проявяват емпатия. За да развият това свое качество, те трябва да растат в сигурна среда, изпълнена с внимание, толерантност и много любов.
Като загрижени и отговорни родители, ние сме изправени пред важния въпрос: Какво да направим,за да възпитаме у нашето дете чувство на емаптия, съпричастност, уважение и любов към другите и към околния свят? книжки за оцветяване с вода

Ето няколко основни стъпки,които ще ни помогнат да развием това качество в нашето дете.


10 СТЪПКИ КЪМ ЕМПАТИЯТА:

1.Поощрявайте любопитството и страстта на децата към опознаване на околната среда;
2. Учете ги да се грижат за себе си и за другите; Само човек, който обича и уважава себе си, може да изпитва същите чувства и към останалите;
3. Не поощрявайте егоизма, грубостта и подигравките;
4. Бъдете личен пример и ролеви модел за вашето дете как да проявява съчуствие, съпричастност, загриженост и толерантност. Децата копират поведението на възрастните и се държат по същия начин към околните.
5. Не прилагайте двойни стандарти. Отнасяйте се към всички хора по еднакъв начин.
6. Научете ги правилно да преживяват грешките си. Децата ще грешат постоянно, грешките са неизбежни, всички ги допускат, но е правилно да ги признаеш, да ги осъзнаеш, да поемеш отговорността за тях, да се извиниш и да се поучиш от тях. Всяка грешка в живота е поредният урок, от който трябва да се поучим .
7. Заедно установете правила и следете да бъдат спазвани. Ясните правила създават чувство на сигурност и стабилност в децата.
8. Хвалете децата, поощрявайте ги и ги възнаграждавайте за доброто поведение. Не оставяйте лошото поведение безнаказано.
9. Не допускайте да поставят „етикети” на околните, да говорят лошо за тях и да странят от “различните деца”. Всяко дете е уникално, неповторимо и цветно, носи своята вътрешна красота и добродетели.
10. Подкрепяйте ги да участват в благотворителна и доброволческа дейност.
Не очаквайте детето Ви да проявява емпатия при всяка ситуация. Малките деца постоянно се учат как действат емоциите, как да общуват с другите и как да споделят. Окуражавайте детето си да проявява емпатия, но не очаквайте да е перфектно.

Автор: Калина Кушева,
партньор SmartyKids Горна Оряховица