ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ

Най-добрата инвестиция в
бъдещето на вашето дете

Курсът запознава детето с основите на икономиката и го учи правилно да планира бюджета си. Занятията преминават в игрова форма с натрупване на точки в “личната сметка” на всяко дете, а натрупаните точки се конвертират във виртуални пари, с които детето състава бизнес-план за свой собствен бизнес.

ЗАПИШЕТЕ СЕ

ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ

ЗА ДЕЦА

Kурсът ще помогне на детето ви да овладее изкуството да борави с пари

КАК РАБОТИ НАШИЯТ КУРС

ПО ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ

Ние работим комплексно: усвояваме нови умения, тренираме вниманието, паметта и мисленето

80% практика

Практическата част тренира такива умения, които са приложими във всякакви други дисциплини. Учим не само финансова грамотност, но и математика, и български език.

Останалите 20% от занятията са увлекателна теория с примери от реалния живот.

Учим се да учим

По време на занятията децата се учат да обработват информация и да прилагат тези умения в училищната програма.

Повишаваме мотивацията към всяка образователна дейност, както показваме колко интересни могат да бъдат занятията.

Развитие на интелекта

В методиката са интегрирани техники за развитие на паметта, вниманието и мисленето. Всяко занятие включва такива упраженения.

Развитието следва принципа „от просто към сложно“.

Игрови формат

Задачите в курса се състоят от игрови ситуации, за чието изпълнение децата получават виртуални пари.

В края на обучението детето ще може да създаде бизнес план за стартиране на собствен бизнес.

SMARTYKIDS MONEY РАЗВИВА