Данни за контакт

Адрес: Гр. Мездра, ул. Св.св. Кирил и Методий 16

Телефон: 0895 334 300

Поща: mezdra@smarty-kids.bg

ПОСЕТЕТЕ СТРАНИЦАТА НА ЦЕНТЪРА

Програми в центъра:

Ментална аритметика
Бързо четене
Финансова грамотност

Запишете се за пробен урок