Отговори на задачите от българския фолклор:

1. Нито една, защото хубавиците не вървели към село Бързия, а излизали от това село.

2. Ще пренесе най-напред агнето, след това ще пренесе вълка. Като се върне за сеното, ще вземе пак агнето назад и ще го остави там, а ще вземе сеното при вълка и после ще се върне за агнето пак. 

3. Нула риби. На осмицата половината е 0, шестицата без глава е 0 и девятка без опашка е 0. 

4. 2 лв. 

5. В плика имало 68 лв., а дъщерята е прочела обратно числото 68 като 89.  

6. Най-точно време показва спрелият часовник. През всяко денонощие той два пъти показва точно време.  

7. З чорапа.  

8. 5 деца (4 момчета и 1 момиче). 

9. Ще трябват пак 5 копачи. 

10.  В лодката се качват двамата близнаци и достигат отсрещния бряг. Единият остава там, вторият се връща с лодката и слиза. Сега с нея преминава бащата, който слиза на втория бряг, а намиращият се там близнак се връща на първия бряг да прибере брат си. По такъв начин с 5 прекосявания на реката и тримата преминават на отсрещния бряг.