Данни за контакт

Адрес: гр. Пловдив

бул. Александър Стамболийски 115 /офис5/

В сградата на Южен Полъх

Телефон: 0894 662 213

Поща: plovdiv-yuzhen@smarty-kids.bg

ПОСЕТЕТЕ СТРАНИЦАТА НА ЦЕНТЪРА

Програми в центъра:

Ментална аритметика

Бързо четене

Финансова грамотност

Запишете се за пробен урок