Всяка година, последната сряда на февруари е известна като Ден за борба с тормоза в училище. Познат е също и като „Ден на розовата фланелка“.

Защо решихме да подкрепим каузата?

Съществуват безспорни доказателства за вредите от насилието над децата – страда както физическото, така и психическото здраве, повлияно е развитието, способността да учат, да общуват с други хора, да станат пълноценни личности. Тормозът в училище и несигурната среда са сред основните причини за ранно отпадане от образователната система, намаляване на посещаемостта, влошаване на резултатите на учениците. Това води до появата на значими социално-икономически ефекти.

А както всички знаем, образованието е ключов фактор за последваща професионална реализация на всеки един човек и за самия просперитет на обществото.

Ситуацията в България

Изследване върху здравето и поведението на децата в училищна възраст, проведено от Института за изследване на населението и човека в сътрудничество с УНИЦЕФ:

Учениците в България са сред челните десет от общо 43 изследвани страни, засегнати от проблема „училищен тормоз“. Дискомфортът и отчуждението от училище, ниският успех и тормозът утвърждават рисковите поведения сред юношите.
Над една трета от всички ученици споделят, че са ставали поне веднъж обект на насилие или тормоз в училище, на физическа и вербална агресия, в рамките на една година.

Както цвете в градина, за да се развива бързо и да цъфти, детето трябва да се намира в благоприятна среда. Да бъде обгрижвано. Защото, ако дори и без да иска, някой го стъпче, то увяхва завинаги. Ние приемаме като кауза изграждането на здрава, стабилна детска психика. Един от фундаментите, заложени в методиката ни, е “индивидуално отношение”. Това е и причина в много от центровете да работят и педагози, и психолози.

Детето, Смартито, не е клиент в нашия център. То е приятел. То е крехък проект на личността – попива не само знанията по ментална аритметика, а и всичко останало – емоциите, отношението към него. И ние, околните, сме причината за неговия поглед над света.

Нека направим така, че децата да пораснат щастливи и пълноценни!malchugani