УВЛЕКАТЕЛНА
МАТЕМАТИКА

За деца от 4 до 6 години.

Програмата на курса дава възможност за интензивно развиване на познавателните и творческите способности на децата. Те правят своите пъви стъпки в математиката и по този начин тя заема специално място в интелектуалното им развитие.

ЗАПИШЕТЕ СЕ

SMARTYKIDS

УВЛЕКАТЕЛНА МАТЕМАТИКА ЗА ДЕЦА

Целта на курса е да подготви децата за часовете по математика в училище по

ефективен и забавен за тях начин.

КАК ПРЕМИНАВАТ ЗАНЯТИЯТА

Всички занятия се провеждат в игрови формат, което помага на децата да изградят интерес към уроците по математика. Курсът се провежда в група от 4 деца. По време на учебните часове децата постоянно сменят дейности, което позволява работата да бъде по-динамична и задържа техния интерес.
Съдържанието на курса е насочено към усвояване на математическа терминология, което ще ги улесни в по-нататъшното им обучение.

Курсът развива