ЗАПИШЕТЕ СЕ

SMARTYKIDS

УВЛЕКАТЕЛНА МАТЕМАТИКА ЗА ДЕЦА

Целта на курса е да подготви децата за часовете по математика в училище по

ефективен и забавен за тях начин.

КАК ПРЕМИНАВАТ ЗАНЯТИЯТА

Всички занятия се провеждат в игрови формат, което помага на децата да изградят интерес към уроците по математика. Курсът се провежда в група от 4 деца. По време на учебните часове децата постоянно сменят дейности, което позволява работата да бъде по-динамична и задържа техния интерес.
Съдържанието на курса е насочено към усвояване на математическа терминология, което ще ги улесни в по-нататъшното им обучение.

Курсът развива

ПРЕДИМСТВАТА НА МЕТОДИКАТА

Бързо четене учебник

Разнообразие от дейности

Детето няма да бъде отегчено: занятията са изградени върху честа промяна на дейността под формата на игра,  работа с дидактически материали и цветни презентации.

Бързо четене тетрадка

Авторски учебници

Всички курсове в SmartyKids използват оригинални учебни материали, създадени от нас с голяма любов и внимание към детайлите.

Помагало за скоростно четене

Компетентни и опитни преподаватели

Всички преподаватели в образователните центрове SmartyKids преминават през обучения и атестация. Те знаят как да заинтригуват всяко дете и да намерят общ език с него.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Курсът е с продължителност 9 месеца, провеждат се по две занятия седмично.  Всяко занятие е с продължителност 1 час.
Обикновено заниманията са в група от 4 деца. Преподавателят е максимално ангажиран и емоционално представя целия материал. Упражненията се редуват с интерактивни занимания, логически игри и дидактически игри.