Политика за защита на личните данни

Компанията SmartyKids (наричана по-долу SmartyKids) уважава правата за конфиденциалност на личните данни на всеки човек.

За да бъдат използвани определени услуги, програми и продукти на SmartyKids (по-долу – продукти на SmartyKids) може да е необходимо да преминете през процедура на регистрация или да предоставите лична информация на SmartyKids.

Регистрация може да бъде необходима за предоставяне на достъп до някои функции на уебсайта или за участие в промоции.

Политиката за защита на личните данни пояснява как се използва такава информация съобразно изискванията и нормите в Европейския съюз. Внимателно се запознайте с настоящата Политика за защита на личните данни и при необходимост задайте своите въпроси.

Инфopмaция oтнocнo Aдминиcтpaтopи нa лични дaнни:

СМАРТИ КИДС БЪЛГАРИЯ ЕООД

EИK/БУЛCTAT: 204980237

Ceдaлищe и aдpec зa кореспонденция: гр. Варна, бул. Ян Хунияди 59, ет. 3

Teлeфoн: +359 894 53 01 07

Е-mаil: hello@smarty-kids.bg

Уeбcaйт: www.smarty-kids.bg

 

Настоящата Политика за защита на личните данни регулира отношенията между SmartyKids и физически и юридически лица (наричани по-долу Потребители), по обработване на лични данни, в т.ч. събиране, използване, съхранение и безопасност на предоставената от Потребителите и/или събрана от тях информация. Действието на настоящите условия за защита на личните данни обхваща всяка информация, която SmartyKids и упълномощените от компанията лица, действащи от името на SmartyKids, могат да получат за Потребителя при използването на който и да е от продуктите на SmartyKids.

 

 1. Лични данни, събирани и обработвани от SmartyKids

За целите на настоящата Политика за защита на личните данни, под лични данни се разбира:

 • Информация (включително, но не само лични данни), която Потребителят самостоятелно осигурява на SmartyKids при извършване на регистрационни дейности за употреба на Продуктите на Smarty Kids (включително активиране на акаунта при първо влизане) или в рамките на тяхното използване (в т.ч. създаване на акаунт, свързване с отдел Поддръжка). Информацията се предоставя чрез попълване на съответните форми от страна на Потребителя, при което информацията, предоставена при попълването на незадължителните полета на тези форми, се определят от Потребителя самостоятелно. Данни на Потребителя – всяка информация, изтеглена (въведена) от Потребителя директно или косвено чрез SmartyKids специалист по начина, предвиден за продуктите на SmartyKids.

 

 • Друга информация за Потребителя, която SmartyKids получава в посочените в раздел 2 от настоящите Условия за конфиденциалност на личните данни.

 

 1. Цели на събирането и обработката на лични данни на потребителите

Събираната, съхранявана и обработвана информация, съгласно раздел 1 от настоящата Политика за защита на личните данни, се извършват само и единствено за следните специфични цели:

 • За идентифициране на потребителя при използване на продуктите на SmartyKids;
 • За персонализиране на отчета на посещенията (включително с цел предоставяне на персонализирани услуги за потребителя) и за регистрация на потребителски действия, SmartyKids използва бисквитки (Cookies).
 • Да взаимодейства с Потребителя в рамките на сключените със SmartyKids договори или споразумения.
 • За провеждане на статистически и други анализи въз основа на анонимни данни (включително за изясняване на мнението на Потребителите за различни продукти и услуги, предоставяни от SmartyKids).
 • За да информира потребителя за новини, нови продукти или да предостави друга значима информация.

 

 1. Условия за обработване на личните данни на потребителите и споделяне с трети страни

 

 • Съхраняването (включително промяната и изтриването) на личните данни на Потребителите се извършва в съответствие с функционалността на специфични продукти на SmartyKids, техническа документация към тях, както и Лицензионното споразумение за използването им.
 • Споделяне на личните данни с трети страни се извършва само и единствено в някой следните случаи:

 

 • Потребителят предварително се е съгласил с такова разпространение.

 

 • Споделянето на личните данни е необходимо за изпълнение на споразумение, по което или получателят, или поръчителят се явява Потребителят, както и за сключване на договор по инициатива на Потребителя или договор, според който Потребителят ще бъде получател или поръчител.

 

 • Споделянето е необходимо за защита на правата и законните интереси на SmartyKids или трети страни в случай, че Потребителят нарушава авторските права на SmartyKids и/или съответното Лицензионно споразумение (договор).

 

 • Споделянето на лични данни е необходимо за правораздаване, изпълнение на съдебен акт, акт на друг орган или длъжностно лице, което ще бъде изпълнено в съответствие със законодателството на територията на страната относно изпълнителната власт или други случаи, предвидени от приложимите закони на територията на страната.

 

 • Когато обработва лични данни на потребителите, SmartyKids се ръководи от Общия регламент на защита на данните на ЕС (General Data Protection Regulation – GDPR).

 

 1. Срок на съхранение на лични данни

Администраторите съхраняват Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за обработка на кореспонденцията и всички евентуални допълнителни действия. За рекламни съобщения данните се съхраняват 5 години или до оттегляне на съгласие. Информацията, събрана през създадения от Вас потребителски профил, се пази до деактивиране на профила, освен ако не е необходима за нуждите на последващия финансово-счетоводен контрол. В този случай се прилагат сроковете за съхранение на счетоводна документация.

 

 1. Ограничения на отговорността

 

 • SmartyKids не инициира публикуването на лична информация при използването на SmartyKids продукти, не контролира нейната достоверност и актуалност, като същевременно SmartyKids си запазва правото да изисква потвърждение за точността на информацията, предадена му от Потребителя.
 • Когато публикува (предоставя на SmartyKids) лични данни на трети страни, Потребителят гарантира, че е получил всички необходими разрешения и съгласие за тези действия, а също така гарантира пълно и безусловно съгласие на тези лица с всички разпоредби на настоящите Условия за конфиденциалност на личните данни.

 

 

 1. Защита на личните данни

SmartyKids предприема необходимите законови, организационни и технически мерки или осигурява тяхното приемане за защита на личните данни от незаконен или случаен достъп до нея, унищожаване, промяна, блокиране, копиране, предоставяне, разпространение на лична информация, както и от други незаконни действия във връзка с лична информация, включително:

 • Осигурява защита на разрешените сесии.
 • Постоянно подобрява начините за събиране, съхраняване и обработка на данни.

Уебсайтът ни не съхранява информация за Вашите дебитни и кредитни карти. Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от www.smarty-kids.bg потребителско име и парола. Всяка направена онлайн заявка поръчка ще бъде считана от страна на www.smarty-kids.bg за редовна, ако при направата ѝ са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от неовластено лице.

 

 1. Потребителски права

В съответствие с приложимите разпоредби имате следните права:

 • на коригиране: когато считате, че вашите лични данни са неточни или непълни, можете да поискате такива лични данни да бъдат съответно променени;
 • на изтриване: можете да поискате изтриването на личните Ви данни, доколкото това е разрешено от закона;
 • на ограничаване: можете да поискате ограничаване на обработката на Вашите лични данни, освен ако това би противоречало на наше правно задължение;
 • на възражение: можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни на основания, свързани с конкретната Ви ситуация. Имате абсолютно право да се противопоставите на обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, което включва профилиране, свързано с такъв директен маркетинг;
 • да оттеглите вашето съгласие: когато сте дали съгласието си за обработка на Вашите лични данни, имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време; Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на данните на субекта, основано на даденото от него съгласие преди оттегляне му и на обработка основаваща се на друго правно основание;
 • Право на избор: всеки потребител има право да откаже предоставянето на своята лична информация, като това може да доведе до отказ от представяне на оферта и/или ползване на уебсайта.

 

 1. Заключителни разпоредби

Тези Условия за поверителност могат да бъдат променяни едностранно от SmartyKids чрез оповестяването на последната им редакция в раздел на www.smarty-kids.bg или https://universe.smarty-kids.eu/. В случай на несъответствие в Политиката за защита на личните данни с разпоредбите на Лицензионното споразумение с Потребителя, преимуществото е на Лицензионното споразумение.

 

 1. Информация за контакт в SmartyKids

В случай че имате въпроси, свързани с Политика за защита на личните данни в www.smarty-kids.bg и https://universe.smarty-kids.eu/, събирането и обработването на Вашите лични данни по време на използването им, можете да ни пишете на следния имейл адрес: hello@smarty-kids.bg.

 

B cлyчaй нa нapyшaвaнe нa пpaвaтa Bи, cъглacнo гopeпocoчeнoтo или пpилoжимoтo зaĸoнoдaтeлcтвo зa зaщитa нa личнитe дaнни, имaтe пpaвo дa пoдaдeтe жaлбa дo Koмиcиятa зa зaщитa нa личнитe дaнни, ĸaĸтo cлeдвa:

Haимeнoвaниe: Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни

Ceдaлищe и aдpec за кореспонденция: България, гp. Coфия 1592, бyл. „Πpoф. Цвeтaн Лaзapoв” № 2

Teлeфoн: +359 2 915 3518

Уeбcaйт: www.срdр.bg

 

SmartyKids