Данни за контакт

Адрес: 1000, гр.София
ж.к. Люлин – 9,
бул. Царина Йоана 963

Телефон: 0877 33 66 06

Поща: sofia-lyulin@smarty-kids.bg

Сайт на центъра:

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Програми в центъра:

Ментална аритметика

Запишете се за пробен урок