Данни за контакт

Адрес: гр.София,
район Младост
бул. “Александър Малинов” № 51
Metro City – Търговски и бизнес център
етаж 2, офис М-30А

Телефон: +359 885 021 453
+359 877 166507

Поща: sofia-mladost@smarty-kids.bg

ПОСЕТЕТЕ СТРАНИЦАТА НА ЦЕНТЪРА

Програми в центъра:

Ментална аритметика

Бързо четене

Финансова грамотност

Запишете се за пробен урок