Данни за контакт

Адрес: гр.Варна, р-н Аспарухово
ул. Атанас Калчев 4

Телефон: 0882915978

Поща: varna-asparuhovo@smarty-kids.bg

ПОСЕТЕТЕ СТРАНИЦАТА НА ЦЕНТЪРА

Програми в центъра:

Ментална аритметика

Бързо четене

Финансова грамотност

Запишете се за пробен урок